سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

مقایسه و انتخاب مناسب‌ترین

با توجه به کسب و کار خود بهترین و مناسب‌ترین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را انتخاب نمایید

آمارهای غیرواقعی از بهبود کسب کار

آمارهای غیرواقعی از بهبود کسب کار

در بسیاری از وب سایت‌های شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزارCRM، آمارهای مختلفی را مشاهده می‌کنیم مثلاً "بهبودکسب‌وکار را ۷۰ درصد بالاتر می‌برد"، "فروش شرکت را تا ۶۰ درصدافزایش می‌دهد" آیا این اعداد واقعی هستند یا فقط برای جذب و فروش نرم‌افزار به‌کار می‌روند؟ بیشتر این اعداد جنبه تبلیغاتی دارند و بدون هیچ آمار واقعی نوشته می‌شوند.
استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری باعث تغییر در سازمان و فروش کسب کار می‌شود و این‌یک امر غیرقابل‌اجتناب می‌باشد، ولی سؤال اینجاست که آیا با استفاده از crm به‌راحتی می‌توان به افزایش کسب کار با درصدهایی مانند ۷۰% رسید و از این قبیل آمارها رسید؟
مطمئناً این اعداد نادرست هستند، CRM تعریف مشخصی دارد وابزارهایی که می‌توان در یک CRM استفاده کرد هم مشخص هست، همین دلیل میانگین افزایش رشد کسب‌وکار نرم‌افزارCRM در یک شرکت و سازمان مشخص هست و این آمار برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف متفاوت هست، البته این تفاوت میزان خیلی زیادی از یکدیگر نیست.
یکی از اصول اصلی استفاده از CRM به استقرار سیستم برمی‌گردد. انتخاب یک نرم افزار CRM مناسب و نحوه استفاده ازنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری و استقرار و پیاده‌سازی سیستم و برطرف کردن نیازهای شرکت می‌توان باعث افزایش کارایی شود،
یکی دیگر از عوامل مهم، نیازسنجی و انتخاب مناسب یک نرم‌افزار می‌باشد، خریداران نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به چند دلیل از این نرم افزار استفاده می‌کنند، سیستماتیک کردن روند ثبت مشتری و فروش، پیاده‌سازی نقشه فروش به صورت سیستمی و پیاده سازی گردش کار مختص شرکت یا سازمان به صورت سیستمی، نرم افزار CRM به‌راحتی می‌تواند تمام این موارد را حل نماید ولی آیا نرم‌افزار خریداری‌شده می‌تواند همان چیزی که مد نظر شما هست را پیاده‌سازی کند؟ اگر نرم افزار نتواند مشکلات و سیستمی کردن مراحل فروش شمارا حل نماید باعث ایجاد مشکلات جدید در شرکت یا سازمان می‌شود.
پس یکی از عوامل رسیدن به رشد کسب کار ایده آل، انتخاب مناسب نرم افزار CRM بدون توجه به آمارهای غیرواقعی افزایش رشد کسب‌وکار توسط فروشنده نرم‌افزار می‌باشد.

متأسفانه برخی از فروشندگان نرم افزار CRM هنوز نمی‌دانند کهCRM چیست و چه کاربردها و چه‌کارهایی را باید انجام دهد،نرم‌افزارهایی تولید کرده‌اند که باهدف اصلی CRM مغایرت دارند و یا چندین نرم‌افزار را که طول چند سال توسعه داده‌اند به هم می‌چسبانند و برچسب CRM به آن می‌زنند و با تبلیغات آن را به فروش می‌رسانند و خریداران این نرم‌افزار خوشحال از اینکه نرم افزاری تهیه‌کرده‌اند که قابلیت و کارهای فراوانی را انجام می‌دهد، ولی آیا این نرم افزار باعث رشد کسب و کار شما و افزایش فروش می‌شود؟ پیش بینی‌های فروش رو بهینه می‌کند؟ آیادسترسی به اطلاعات مشتری را بهبود می‌بخشد؟ شاید نرم افزاری که تهیه‌کرده‌اند به سیستماتیک کردن روند کارهای شرکت کمک کرده باشد ولی به هدف اصلی CRM دسترسی پیدانکرده‌اند.


انتخاب یک CRM مناسب با ویژگی‌های و مزایای استثنایی باعث تسریع در حفظ مشتری می‌شود و توانایی آن در افزایش کسب کار باعث می‌شود که عملکرد کارکنان بهبود بخشیده شود تا نتیجه کسب‌وکار خود را به‌دست آورید.
یکی از سؤال هایی که مدیران و خریداران نرم‌افزار ارتباط با مشتری باید از خود بکنند این است که "چقدر باید از نرم‌افزارCRM انتظار داشته باشیم؟"