سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری

مقایسه و انتخاب مناسب‌ترین

با توجه به کسب و کار خود بهترین و مناسب‌ترین نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری را انتخاب نمایید

کاربرد اجتناب‌ناپذیر گردش کار در CRM

کاربرد اجتناب‌ناپذیر گردش کار در CRM

یکی از ابزارهای موردنیاز مهم برای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری "گردش کار پیشرفته" می‌باشد، این ابزار باعث خودکار شدن روند کارها و سیستمی شدن بسیاری از کارهای شرکت یا سازمان می‌شود.

ادامه

آمارهای غیرواقعی از بهبود کسب کار

آمارهای غیرواقعی از بهبود کسب کار

در وب سایت‌ شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار CRM، آمارهای مختلفی را مشاهده می‌کنیم مثلاً "بهبودکسب‌وکار را ۷۰ درصد بالاتر می‌برد"، "فروش شرکت را تا ۶۰ درصدافزایش می‌دهد" آیا این اعداد واقعی هستند؟

ادامه

چرا باید از CRM های بومی استفاده کنیم؟


نرم افزارهای بومی با تحلیل بازارهای داخلی و روند فروش و فرایندهای کاری وابسته در کشور طراحی‌شده‌اند، باعث افزایش بیشتر راندمان کاری شرکت ها و افزایش رشد کسب کار شرکت‌های ایرانی به نسبت استفاده از نرم افزار خارجی باشند، به دلیل اینکه نرم افزار های CRM بومی ...

ادامه

CRM روی ابر

CRM روی ابر

چرا بیشتر افرادی که نرم افزارهای CRM را خریداری می‌کنند بیشتر تمایل به داشتن نسخه فیزیکی و نصب در سرورهای محلی را دارند؟ در صورت آشنا بدون از مزیت‌های استفاده از نسخه های ابر (cloud) مطمئناً شما هم جزء افراد استفاده کننده از نسخه‌های ابری می‌شوید.

ادامه